TEEMAT

TURVALLISUUS, YRITTÄJYYS, KOULUTUS

Turvallisuus

Suomea puolustetaan armeijan avulla erilaisissa kriisitilanteissa. Siksi maanpuolustusta
tulee ylläpitää. Kaikkien pitäisi osallistua kutsuntoihin, ei vain miesten. Suomen
turvallisuutta pitää vahvistaa myös kansainvälisen yhteistyön avulla. Suomi ei saa olla
riippuvainen ulkomaisesta energiasta.

.

Talous ja yrittäjyys

Hyvinvointi on mahdollista ilman jatkuvaa talouskasvua. Talous ei saa kasvaa niin, että
luonto kärsii sen takia. Perusturvallisuuden palvelut pitäisi olla kaikkien saatavilla. Näistä
palveluista tulee maksuja Suomen valtiolle. Valtion pitää huolehtia siitä, että maksut
maksetaan. Rahaa palvelujen maksuihin voidaan saada verorahoista. Joskus palveluja
pitää vähentää. Lasten ja nuorten palvelut ovat tärkeitä. Ne tulisi säilyttää.

.

Koulutus

Koulutuksen pitää kehittää lapsen kasvua. Sen takia siihen tulee käyttää rahaa, jotta
kukaan ei jäisi koulutuksen ulkopuolelle. Suomen tulevaisuus riippuu yrittäjistä
ja teknologian osaamisesta. Koulutuksen tulee kannustaa tähän. Suomen pitäisi panostaa
tutkimus- ja kehitystyöhön. Suomalaisen osaamisen voitot pitäisi saada ohjattua Suomeen.