VAALITEEMAT

TURVALLISUUS, YRITTÄJYYS, KOULUTUS

Turvallisuus

Suomen puolustuspoliittinen ajattelu nojaa täysin asevelvollisuusjärjestelmään ja kriisin koittaessa pääosin reserviläisistä koottavaan sotilasjoukkoon. Maanpuolustuksen näkökulmasta Suomella ei ole varasuunnitelmaa. Maanpuolustusta tulee ylläpitää ja edelleen vahvistaa energiaomavaraisuudella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Lisäksi tulee siirtyä koko ikäluokalle yhteisiin kutsuntoihin ja tehdä myös siviilipalveluksesta velvoittava osa yhteiskunnan kriisinajan kokonaisturvallisuuden järjestelmää.

Talous ja yrittäjyys

Uskon, että hyvinvointi on mahdollista ilman jatkuvaa talouskasvua, sillä luonto määrittää kasvun rajat. Muun muassa tästä syystä valtiontalouden tulee olla ennen kaikkea vastuullista. Vastuullisena taloudenpitona pidän sitä, että yhteisillä verovaroilla ylläpidämme ja turvaamme yhteiskuntaa, jossa perusturvallisuuteen liittyvät palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa. Näistä palveluista syntyvät kustannukset tulee myös jollakin aikajaksolla kyetä maksamaan. Mikäli valtion velkaantumista on vähennettävä, tulee talouden tasapainottamisessa tarkastella pelkkien palvelutason leikkausten lisäksi aina myös verotuksen roolia tulojen lisäämiseksi. Lasten ja nuorten palveluista tinkimiseen tulee turvautua vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty.

Koulutus

Suomen menestyminen ja jopa selviäminen tulevaisuudessa edellyttää, että kouluissamme kasvaa osaava, hyvinvoiva ja tulevaisuuteen avoimesti suhtautuvia sukupolvia. Siksi uskon vakaasti, että on meidän kaikkien kannalta paras vaihtoehto antaa nuorille aidosti koulutus, joka pyrkii kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa. Se saa maksaa, sillä vaihtoehtona on hinta, jota meillä ei ole varaa maksaa.

Suomen tulevaisuus on riippuvainen sekä yrittäjistä että korkean teknologian osaamisesta. Korkean koulutustason ja osaamisen maana Suomen tulee panostaa innovaatioiden tukemiseen sekä mahdollistaa kotimaisen osaamisen avulla kehitettävistä innovaatioista saatavien taloudellisten voittojen kotiutuminen Suomeen. Tässä tarvitaan entistä paremmin kohdennettua innovaatioiden tukipolitiikkaa.